اخبار

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان
  • تاریخ ایجاد : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با حضور اکثریت اعضاء در تاريخ 25/11/1399  رأس ساعت 16:00 در محل اصفهان-خیابان 22 بهمن- سالن اجتماعات  سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ...

ادامه مطلب