مراسم تکریم و تودیع جناب اقای دکتر محمد جعفر خوش خلق معاون کنترل و توسعه سرمایه گذاریهای هلدینگ پرشیا فلز

مراسم تکریم و تودیع جناب اقای دکتر محمد جعفر خوش خلق معاون کنترل و توسعه سرمایه گذاریهای هلدینگ پرشیا فلز

در تاریخ یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل هلدینگ پرشیا فلز ،،،مدیران عامل شرکتها و تعدادی از همکاران ،مراسم تکریم و تودیع جناب اقای دکتر محمد جعفر خوش خلق معاون کنترل و توسعه سرمایه گذاریهای هلدینگ پرشیا فلز انجام پذیرفت۰

آقای دکتر محمد جعفر خوش خلق در اردیبهشت ماه سال 1402  به سمت مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا منصوب گردیدند.

امید که ایشان در سنگری دیگر که جهت خدمت انتخاب کرده اند در پرتو عنایت حضرت حق سربلند و عزتمند باشند۰۰۰


تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۳/۲۸