مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک

مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک

 مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک

مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی 100 کیلو واتی  شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک در روز چهارشنبه 1399/11/01   با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی با حضور مدیران  محترم محیط زیست و برق منطقه ای و شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان و فرماندار و امام جمعه  محترم زرین شهر و اعضاء محترم هیئت مدیره ، مدیر عامل محترم  شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز و معاونین و مدیران عامل گروه شرکت پرشیا فلز اسپادانا در شهرک صنعتی فولاد، مجتمع کارخانجات شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک برگزار شد.پروژه ی نیروگاه 100 کیلووات فولادتکنیک واقع در کارگاه ساخت شرکت، از اردیبهشت 99 آغاز و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع مختلف دولتی و عقد قرارداد خرید 20 ساله ی برق تضمینی، عملیات طراحی و خرید و ساخت و نصب و راه اندازی آن تماما توسط فولادتکنیک در مدت زمان 7 ماه به پایان رسید و در نهایت در تاریخ 3 دی 99 به شبکه ی برق کشور متصل شد.

احداث این نیروگاه به عنوان بخش سوم از استراتژی توسعه ی نیروگاه های تجدیدپذیر در شرکت فولاد تکنیک، پس از آغاز فعالیت های بادسنجی جهت احداث نیروگاه بادی و احداث سامانه ی خورشیدی 20 کیلووات، به انجام رسید که در مقایسه با مشابه فسیلی آن ، سالانه از مصرف 67000 متر مکعب گاز طبیعی و 53000 لیتر آب و 160 تن انتشار گاز CO2 در محیط اطراف ما جلوگیری به عمل می آید.

به موازات انجام این فعالیت، بخش چهارم توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر یعنی ساخت یک واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات از تابستان 99 آغاز شده و در تاریخ 30 دی ماه 99 پروانه ی ساخت این نیروگاه در منطقه ی نایین، توسط ساتبا به نام شرکت فولادتکنیک صادر شده است.

با توجه به آنکه به دلایل متعدد، از جمله مسائل زیست محیطی، در تمام کشورهای جهان حتی در آنها که بر روی منابع فراوان گاز و نفت قرار گرفته اند نیز، توسعه ی نیروگاههای بادی و خورشیدی با سرعتی شتابان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به آنکه آینده ی جهان بر اساس نیروگاههای تجدید پذیر شکل خواهد گرفت، اکنون بهترین زمان جهت ورود به این منبع بزرگ انرژی آینده و ایجاد مزیت رقابتی برای فولادتکنیک و مجموعه ی پرشیا فلز است.  

پروژه ی نیروگاه 100 کیلووات فولادتکنیک واقع در کارگاه ساخت شرکت، از اردیبهشت 99 آغاز و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع مختلف دولتی و عقد قرارداد خرید 20 ساله ی برق تضمینی، عملیات طراحی و خرید و ساخت و نصب و راه اندازی آن تماما توسط فولادتکنیک در مدت زمان 7 ماه به پایان رسید و در نهایت در تاریخ 3 دی 99 به شبکه ی برق کشور متصل شد.

احداث این نیروگاه به عنوان بخش سوم از استراتژی توسعه ی نیروگاه های تجدیدپذیر در شرکت فولاد تکنیک، پس از آغاز فعالیت های بادسنجی جهت احداث نیروگاه بادی و احداث سامانه ی خورشیدی 20 کیلووات، به انجام رسید که در مقایسه با مشابه فسیلی آن ، سالانه از مصرف 67000 متر مکعب گاز طبیعی و 53000 لیتر آب و 160 تن انتشار گاز CO2 در محیط اطراف ما جلوگیری به عمل می آید.

به موازات انجام این فعالیت، بخش چهارم توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر یعنی ساخت یک واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات از تابستان 99 آغاز شده و در تاریخ 30 دی ماه 99 پروانه ی ساخت این نیروگاه در منطقه ی نایین، توسط ساتبا به نام شرکت فولادتکنیک صادر شده است.

با توجه به آنکه به دلایل متعدد، از جمله مسائل زیست محیطی، در تمام کشورهای جهان حتی در آنها که بر روی منابع فراوان گاز و نفت قرار گرفته اند نیز، توسعه ی نیروگاههای بادی و خورشیدی با سرعتی شتابان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به آنکه آینده ی جهان بر اساس نیروگاههای تجدید پذیر شکل خواهد گرفت، اکنون بهترین زمان جهت ورود به این منبع بزرگ انرژی آینده و ایجاد مزیت رقابتی برای فولادتکنیک و مجموعه ی پرشیا فلز است.  

پروژه ی نیروگاه 100 کیلووات فولادتکنیک واقع در کارگاه ساخت شرکت، از اردیبهشت 99 آغاز و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع مختلف دولتی و عقد قرارداد خرید 20 ساله ی برق تضمینی، عملیات طراحی و خرید و ساخت و نصب و راه اندازی آن تماما توسط فولادتکنیک در مدت زمان 7 ماه به پایان رسید و در نهایت در تاریخ 3 دی 99 به شبکه ی برق کشور متصل شد.

احداث این نیروگاه به عنوان بخش سوم از استراتژی توسعه ی نیروگاه های تجدیدپذیر در شرکت فولاد تکنیک، پس از آغاز فعالیت های بادسنجی جهت احداث نیروگاه بادی و احداث سامانه ی خورشیدی 20 کیلووات، به انجام رسید که در مقایسه با مشابه فسیلی آن ، سالانه از مصرف 67000 متر مکعب گاز طبیعی و 53000 لیتر آب و 160 تن انتشار گاز CO2 در محیط اطراف ما جلوگیری به عمل می آید.

به موازات انجام این فعالیت، بخش چهارم توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر یعنی ساخت یک واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات از تابستان 99 آغاز شده و در تاریخ 30 دی ماه 99 پروانه ی ساخت این نیروگاه در منطقه ی نایین، توسط ساتبا به نام شرکت فولادتکنیک صادر شده است.

با توجه به آنکه به دلایل متعدد، از جمله مسائل زیست محیطی، در تمام کشورهای جهان حتی در آنها که بر روی منابع فراوان گاز و نفت قرار گرفته اند نیز، توسعه ی نیروگاههای بادی و خورشیدی با سرعتی شتابان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به آنکه آینده ی جهان بر اساس نیروگاههای تجدید پذیر شکل خواهد گرفت، اکنون بهترین زمان جهت ورود به این منبع بزرگ انرژی آینده و ایجاد مزیت رقابتی برای فولادتکنیک و مجموعه ی پرشیا فلز است.  

پروژه ی نیروگاه 100 کیلووات فولادتکنیک واقع در کارگاه ساخت شرکت، از اردیبهشت 99 آغاز و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع مختلف دولتی و عقد قرارداد خرید 20 ساله ی برق تضمینی، عملیات طراحی و خرید و ساخت و نصب و راه اندازی آن تماما توسط فولادتکنیک در مدت زمان 7 ماه به پایان رسید و در نهایت در تاریخ 3 دی 99 به شبکه ی برق کشور متصل شد.

احداث این نیروگاه به عنوان بخش سوم از استراتژی توسعه ی نیروگاه های تجدیدپذیر در شرکت فولاد تکنیک، پس از آغاز فعالیت های بادسنجی جهت احداث نیروگاه بادی و احداث سامانه ی خورشیدی 20 کیلووات، به انجام رسید که در مقایسه با مشابه فسیلی آن ، سالانه از مصرف 67000 متر مکعب گاز طبیعی و 53000 لیتر آب و 160 تن انتشار گاز CO2 در محیط اطراف ما جلوگیری به عمل می آید.

به موازات انجام این فعالیت، بخش چهارم توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر یعنی ساخت یک واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات از تابستان 99 آغاز شده و در تاریخ 30 دی ماه 99 پروانه ی ساخت این نیروگاه در منطقه ی نایین، توسط ساتبا به نام شرکت فولادتکنیک صادر شده است.

با توجه به آنکه به دلایل متعدد، از جمله مسائل زیست محیطی، در تمام کشورهای جهان حتی در آنها که بر روی منابع فراوان گاز و نفت قرار گرفته اند نیز، توسعه ی نیروگاههای بادی و خورشیدی با سرعتی شتابان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به آنکه آینده ی جهان بر اساس نیروگاههای تجدید پذیر شکل خواهد گرفت، اکنون بهترین زمان جهت ورود به این منبع بزرگ انرژی آینده و ایجاد مزیت رقابتی برای فولادتکنیک و مجموعه ی پرشیا فلز است.  


تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۱/۴