شرکت بازرگانی تیام صفه

شرکت بازرگانی تیام صفه

شرکت بازرگانی تیام صفه

TIAM SOFEH Eng. Tech. Equipment Co.

 

زمـيـنــه هــاي فـعــالـيـت :

انجام کلیه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی(صـادرات و واردات)


تـهـیه و تـامین مواد اولیه، قطعات وتجهیزات صنایع وکـارخـانجات

انجام عملیات ثبت سفارش، امور گــمرکی و ترخیص کالا

هماهنگی و انجام عملیات بازرسی کالا و تجهیزات در مبدا

گشایش و اخذ اعتبارات ارزی و LC

گـواهــینــامـه هــا و عــضــویت هــا:   

گواهينـامـه ايـزو 2000 9001 در مديريت كيفيت  

عضویت در اتاق بازرگانی

آدرس ، وب سایت، تلفن، پست الکترونیک :

اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خيابان توحيد ،شماره 49

تلفن :  36281020  (031)

فکس : 36245568  (031)

کد پستی: 8173939581

صندوق پستی : 763-81465