جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با حضور اکثریت اعضاء در تاريخ 1399/11/25  رأس ساعت 16:00 در محل اصفهان-خیابان 22 بهمن- سالن اجتماعات  سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان و با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

  پس از قرائت دستور جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره قرائت گردید. در ادامه گزارش مالی سال 1398 توسط خزانه دار انجمن قرائت گردید و سپس بازرس اصلی انجمن به قرائت گزارش بازرسی خود پرداختند . در ادامه نسبت به گزارش هیئت مدیره و گزارش مالی انجمن رای گیری بعمل آمده و به اتفاق آراء مورد تصویب حاضرین در مجمع رسید.

از میان کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی رای گیری به عمل آمده و افراد زیر به عنوان هیات  مدیره و بازرسان انجمن انتخاب گردیدند.

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت 3 سال به شرح زیر انتخاب شدند:

شرکت مجتمع صنایع قائم رضا به نمایندگی آقای مهندس سیروس موتمن

  شرکت مهندسی فولادتکنیک به نمایندگی آقای مهندس محمد ابکاء خواجوئی

شرکت  مهندسی بهپژوه به نمایندگی آقای مهندس سعید ماجد

شرکت تدبیر ساز سپاهان به نمایندگی خانم صبا روزبهانی

شرکت تیام پارسی پاسارگاد  به نمایندگی  آقای مهندس حمیدرضا عزیزیان

اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت 3 سال به شرح زیر انتخاب شدند:

شرکت سامان انرژی به شماره شناسه به نمایندگی آقای دکتر ملک ارسلان صدری

شرکت  تجهیزات برق و سیالات فولاد  به نمایندگی آقای علیرضا روغنی

افراد زیر به سمت بازرسان انجمن براي مدت يك سال انتخاب شدند:

 آقای اکبر محبوبی بازرس اصلی

 خانم صبا روزبهانی بازرس علی البدل

سپس روزنامه كثير الانتشار نسل فردا جهت درج آگهي هاي انجمن  انتخاب گرديد .


تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶