برگزاری کارگاه آموزشی کمیته توسعه بازار

برگزاری کارگاه آموزشی کمیته توسعه بازار

کارگاه آموزشی  کمیته توسعه بازار   توسط شرکت هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا جهت ارتقاء عملکرد در حوزه بازرگانی و توسعه بازار در تاریخ  دوم  مرداد ماه 1400 با حضور معاونت کنترل و توسعه سرمایه گذاری های شرکت پرشیا فلز و مدیران شرکتهای زیر مجموعه در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

مدرس کارگاه  جناب  آقای مهندس دشتستانی معاونت محترم بازرگانی شرکت قائم رضا 

هدف از برگزاری کارگاه : هم اندیشی و انتقال تجارب شرکت ها در توسعه بازار


تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۵/۲