برگزاری مجمع موسسه خیریه قائم الرضا در تاریخ شهریور 1399

برگزاری مجمع موسسه خیریه قائم الرضا در تاریخ شهریور 1399

در تاریخ 1399/07/20 جلسه مجمع عمومی عادی موسسه خیریه قائم الرضا با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری و برخط  با حضور اعضاء محترم هیأت امناء ، اعضاء هیئت مدیره ، بازرس اصلی و حسابرس مستقل موسسه خیریه قائم الرضا ومعاونین و مدیران عامل گروه شرکت پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید.

پس از قرائت دستور جلسه گزارش هیأت مدیره توسط جناب آقای مهندس محمد ابکاء قرائت و سپس گزارش بازرس و حسابرسی مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق قرائت و پس ازبحث و بررسی در خصوص گزارشهای فوق، حسابها و صورتهای مالی منتهی به 98/12/29 موسسه مورد تصویب قرار گرفت.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه  کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید و اعضاء هیأت مدیره موسسه خیریه به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

جناب آقای دکتر سبحانی، جنلب آقای عبد الحسن سیف الهی، جناب آقای مهندس مسعود ابکاء، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مرتضی ملکیان و جناب آقای مهندس محمد ابکاء


تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵