برگزاری مجمع شرکت پرشیا فلز اسپادانا در تاریخ شهریور 1399

برگزاری مجمع شرکت پرشیا فلز اسپادانا در تاریخ شهریور 1399

در تاریخ 1399/07/20 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری و برخط  با حضور اعضاء محترم هیأت امناء موسسه خیریه قائم الرضا ، اعضاء هیئت مدیره ، بازرس اصلی و حسابرس مستقل ، معاونین ومدیران عامل  گروه شرکت پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید.

پس از قرائت دستور جلسه گزارش هیأت مدیره توسط مدیر عامل محترم موسسه  جناب آقای مهندس محمد ابکاء قرائت و سپس گزارش بازرس و حسابرسی مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق قرائت و پس از بررسی در خصوص گزارشهای فوق، حسابها و صورتهای مالی منتهی به 98/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق و موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند  و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه  کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

 


تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵