برگزاری جلسه مجمع عمومی هیأت امناء موسسه خیریه قائم الرضا

برگزاری جلسه مجمع عمومی هیأت امناء موسسه خیریه قائم الرضا

در تاریخ 1400/06/02 جلسه مجمع عمومی هیأت امناء موسسه خیریه قائم الرضا با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری و برخط  با حضور اعضاء هیأت امناء ، اعضاء هیأت مدیره ، بازرس اصلی و حسابرس مستقل موسسه خیریه قائم الرضا ومعاونین و مدیران عامل گروه شرکت پرشیا فلز اسپادانا برگزار گردید.

پس از قرائت کلام الله مجید و دستور جلسه، گزارش هیأت مدیره توسط جناب آقای مهندس محمد ابکاء قرائت و سپس گزارش بازرس و حسابرس مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق قرائت و پس ازبحث و بررسی در خصوص گزارشهای فوق، حسابها و صورتهای مالی منتهی به 99/12/30 موسسه مورد تصویب قرار گرفت.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه  کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز به عنوان بازرس علی البدل موسسه خیریه قائم الرضا برای سال مالی 1400 انتخاب گردیدند.


تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۶/۱۰