انتصاب آقای شجاع وارسته به سمت معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا

انتصاب آقای شجاع وارسته به سمت معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا

در تاریخ 1400/01/08 به موجب ابلاغ مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای شجاع وارسته به سمت معاونت مالی و پشتیبانی هلدینگ منصوب شدند 


تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۱/۱۱